Introduktionskursus

Der blev afholdt introduktionskursus torsdag den 9. februar 2023 på Teknologisk Institut i Taastrup. 

Introduktionskursus afholdes normalt én gang årligt. Kurset kan afholdes ekstraordinært, såfremt der er minimum 4 ansøgere, der opfylder krav til uddannelse og erhvervsmæssig erfaring.

Kurset gennemføres som klasseundervisning af ½ dags varighed og med en afsluttende prøve.

Kurset omhandler en gennemgang af Bekendtgørelse 1322 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft og Vejledning nr. 34 i kontrol af Gyllebeholdere.  Den afsluttende prøve indeholder spørgsmål vedrørende Vejledning nr. 34.

Autorisationen tildeles først efter bestået kursus, og når der er modtaget en underskrevet forsikringserklæring fra vores hjemmeside. Kontrolbesøget kan først aftales, når sekretariatet har modtaget den underskrevne forsikringserklæring fra kontrollantens forsikringsselskab.

Det første aftalte kontrolbesøg, hvor sekretariatets faglige medarbejder vil være til stede for overvågning samt råd og vejledning er en del af kurset og derfor bør aftales indenfor kort tid.

Prisen for kurset udgør i 2023 kr. 6.898,-