Introduktionskursus

Næste introduktionskursus afholdes mandag den 14. juni 2021 på Teknologisk Institut, Taastrup.

Kurset gennemføres som klasseundervisning af ½ dags varighed og med en afsluttende prøve. Det første aftalte kontrolbesøg, hvor sekretariatets faglige medarbejder vil være til stede for overvågning samt råd og vejledning er en del af kurset. Kontrolbesøget kan først aftales, når sekretariatet har modtaget en underskrevet forsikringserklæring fra kontrollantens forsikringsselskab.

Prisen for kurset udgør i 2021 kr. 6.567,-