Introduktionskursus

Introduktionskurset afholdes tirsdag den 20. oktober 2020 på Teknologisk Institut, Taastrup.

Kurset gennemføres som klasseundervisning af ½ dags varighed og med en afsluttende prøve. Det første aftalte kontrolbesøg, hvor sekretariatets faglige medarbejder vil være til stede for overvågning samt råd og vejledning er en del af kurset. Kontrolbesøget kan først aftales, når sekretariatet har modtaget en underskrevet forsikringserklæring fra kontrollantens forsikringsselskab.

Prisen for kurset udgør i 2020 kr. 6.515,-