Introduktionskursus

Introduktionskursus blev senest afholdt 25. november 2021 på Teknologisk Institut i Taastrup.

Introduktionskursus afholdes normalt én gang årligt. Kurset kan afholdes ekstraordinært, såfremt der er minimum 4 ansøgere, der opfylder krav til uddannelse og erhvervsmæssig erfaring.

Kurset gennemføres som klasseundervisning af ½ dags varighed og med en afsluttende prøve. Det første aftalte kontrolbesøg, hvor sekretariatets faglige medarbejder vil være til stede for overvågning samt råd og vejledning er en del af kurset og bør aftales indenfor kort tid.

Autorisationen tildeles først efter bestået kursus, og når der er modtaget en underskrevet forsikringserklæring. Kontrolbesøget kan først aftales, når sekretariatet har modtaget den underskrevne forsikringserklæring fra kontrollantens forsikringsselskab.

Prisen for kurset udgør i 2022 kr. 6.639,-