Beholderkontrolordningen af 1997

Kravet om kontrol af beholdere har været gældende siden slutningen af 1997. Erfaringer viser, at beholdere kan blive utætte eller eventuelt helt kollapse. Herved kan der opstå risiko for forurening af omgivelserne og af grundvandet, og derfor skal alle beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft kontrolleres mindst hvert 10. år og hvert 5 år for beholdere beliggende inden for 100 meter fra vandløb og søer over 100 m3.