Autorisation

Autorisation gives til kvalificerede personer, der er godkendt til deltagelse i vores introduktionskursus og har gennemført dette forløb, som afsluttes med en overvåget kontrol, hvor sekretariatet vil være til stede for råd og vejledning. En kontrollant har typisk en baggrund som rådgivende ingeniør, entreprenør, beholderproducent eller bygningskonsulent.

Krav som anført i bekendtgørelse 1322:

Ret til at opnå autorisation har enhver, der

1) har en byggeteknisk grunduddannelse eller tilsvarende kundskaber baseret på erfaringer fra produktion, montage og reparation af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning m.v.,

2) har erhvervsmæssig erfaring inden for relevante områder, herunder byggeopgaver med relation til landbrug eller beslægtede brancher,

3) har gennemført autorisationsordningens introduktionskursus,

4) er momsregistreret, og

5) kan dokumentere at være dækket af en erhvervsansvarsforsikring.

Stk. 2. Ret til at opnå autorisation har enhver EU- og EØS-statsborger samt statsborgere i et land, som EU har indgået aftale med om udveksling af tjenesteydelser, der opfylder betingelserne i stk. 1.
Stk. 3. Adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret kontrollant i Danmark har enhver EU- og EØS-statsborger samt statsborger i et land, som EU har indgået aftale med om udveksling af tjenesteydelser, der har opnået tilsvarende udenlandske kvalifikationer, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, og kan dokumentere dette samt gennemfører autorisationsordningens introduktionskursus, jf. stk. 1, nr. 3.
Stk. 4. Kontrollanter, der ønsker midlertidigt at udføre beholderkontrol i Danmark, skal være i besiddelse af de samme erhvervsmæssige kvalifikationer som autoriserede kontrollanter, der er etableret i Danmark, jf. stk. 3.

Oversigt

 • Kontrollantliste, december 2020

  Her finder du en liste med alle aktive kontrollanter.

  Læs mere
 • Introduktionskursus

  Næste introduktionskursus afholdes mandag den 14. juni 2021 på Teknologisk Institut, Taastrup. Kurset gennemføres som klasseundervisning af ½ dags varighed og med en afsluttende pr…

  Læs mere
 • Forsikringserklæring

  Forsikringserklæring som skal indsendes til sekretariatet i udfyldt stand for nye kontrollanter samt hvis der skiftes forsikringsselskab.

  Læs mere
 • Ansøgningsskema

  Hvis du ønsker at blive registreret som kontrollant, anvend da venligst ansøgningsskemaet, som tager udgangspunkt i kravene i bekendtgørelse 1322, § 6, stk. 1, nr. 1 og 2, skal ben…

  Læs mere