Sekretariatet og bestyrelse

Sekretariatet

Beholderkontrolordningen
Teknologisk Institut, Beton
Gregersensvej 4,
DK-2630 Taastrup

Email: beholderkontrol@teknologisk.dk

Faglig sekretær: Jack Anderson
Telefon: 7220 2152
E-mail: jaa@teknologisk.dk

eller

Administrativ sekretær: Anita Rasmussen
Telefon: 7220 2227
E-mail: anc@teknologisk.dk

Bestyrelsens sammensætning (pr. november 2023)

Formand Bettine Aundrup, Kontorchef i Miljøstyrelsen, repræsentant for Miljøstyrelsen
Anders Leegaard Riis, repræsentant for Landbrug & Fødevarer
Karen Brink Nielsen, Esbjerg Kommune, repræsentant for KL
Henrik Junker, Spæncom A/S, repræsentant for beholderproducenterne
Peder Blåbjerg Pedersen, Muleby-kontrol ApS, repræsentant for de autoriserede kontrollanter