Ansøgningsskema

Hvis du ønsker at blive registreret som kontrollant, anvend da venligst ansøgningsskemaet, som tager udgangspunkt i kravene i bekendtgørelse 1322, § 6, stk. 1, nr. 1 og 2, skal benyttes i forbindelse med optagelse på kursus.

Ansøger skal udfylde skemaet detaljeret og fyldestgørende med alle de oplysninger, det påhviler denne at indsende, i god tid (2 måneder) inden fristen for næste introduktionskursus. Bestyrelsen kvitterer for modtagelsen af en ansøgning. Kvitteringen vil blandt andet indeholde oplysninger om kursusafgift og de administrative klagemuligheder for den pågældende afgørelse.