Ansøgningsskema

Hvis du ønsker at blive registreret som autoriseret kontrollant, anvend venligst ansøgningsskemaet, som tager udgangspunkt i kravene i bekendtgørelse 1322, § 6, stk. 1, nr. 1 og 2. Skemaet skal benyttes i forbindelse med optagelse på kursus.

Ansøger skal udfylde skemaet detaljeret og fyldestgørende med alle de oplysninger, det påhviler denne at indsende, i god tid (2 måneder) inden fristen for næste introduktionskursus. Som bilag skal bl.a. vedlægges dokumentation for momsregistrering og en udfyldt underskrevet forsikringserklæring, som findes på vores hjemmeside. 

Bestyrelsen kvitterer for modtagelsen af en ansøgning. Kvitteringen vil blandt andet indeholde oplysninger om kursusafgift og de administrative klagemuligheder for den pågældende afgørelse.

Fristen for behandling af en ansøgning om autorisation er 4 uger regnet fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har indsendt alle de oplysninger, det påhviler denne at indsende til bestyrelsen.

Bestyrelsen kan forlænge fristen én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det.