Forsikringserklæring

Forsikringserklæring som skal indsendes til sekretariatet i udfyldt stand for nye kontrollanter samt hvis der skiftes forsikringsselskab.