Beholderkontrolordningen

Brugere af beholdere til flydende husdyrgødning og ensilagesaft skal mindst hvert 10. år - og for visse beholdere hvert 5. år - lade beholderen kontrollere for egen regning. Kontrollen skal sikre, at flydende husdyrgødning og ensilagesaft opbevares i velholdte beholdere, som lever op til de krav om styrke og tæthed, som fremgår af den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse. Formålet er at modvirke risikoen for sivende og/eller akut forurening med flydende husdyrgødning mv.

Bemærk at beholderkontrolordningen ikke udfører beholderkontroller, og henviser her til listen over aktive beholderkontrolllanter.

Vejledning nr. 34 med tilhørende skema

Vejledning i kontrol af gyllebeholdere "Kontrol af beholdere til flydende husdyrgødning og ensilagesaft" er blevet revideret og er nu publiceret. Vejledningen har således også fået nyt nummer, nemlig nr. 34 af maj 2019.

Revisionen af vejledningen i 2019 er udarbejdet af Jack Anderson, Teknologisk Institut og Miljøstyrelsen i samarbejde med beholderkontrolordningens bestyrelse. Vejledningen har været udsendt i kort høring. 

Læs mere

Meddelelser til kontrollanter

Meddelelser udkommer efter behov og kan juridisk ikke anses som et tillæg til gældende Vejledning.

Fremadrettet vil disse blive benævnt "Tillæg til gældende vejledning".

Læs mere