Beholderkontrolordningen

Brugere af beholdere til flydende husdyrgødning og ensilagesaft skal mindst hvert 10. år - og for visse beholdere hvert 5. år - lade beholderen kontrollere for egen regning. Kontrollen skal sikre, at flydende husdyrgødning og ensilagesaft opbevares i velholdte beholdere, som lever op til de krav om styrke og tæthed, som fremgår af den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse. Formålet er at modvirke risikoen for sivende og/eller akut forurening med flydende husdyrgødning mv.

Bemærk at beholderkontrolordningen ikke udfører beholderkontroller, og henviser her til listen over aktive beholderkontrolllanter.

Vejledning nr. 34 med tilhørende skema

Vejledning i kontrol af gyllebeholdere "Kontrol af beholdere til flydende husdyrgødning og ensilagesaft" er senest revideret og publiceret i maj 2019. Vejledningen har fået nyt nummer, nemlig nr. 34 af maj 2019.

Revisionen af vejledningen i 2019 er udarbejdet af Jack Anderson, Teknologisk Institut og Miljøstyrelsen i samarbejde med beholderkontrolordningens bestyrelse. Vejledningen har været udsendt i kort høring. 

Læs mere

Meddelelser til kontrollanter

Meddelelser udkommer efter behov og kan juridisk ikke anses som et tillæg til gældende Vejledning.

 

Læs mere