Beholderkontrolordningen

Brugere af beholdere til flydende husdyrgødning og ensilagesaft skal mindst hvert 10. år - og for visse beholdere hvert 5. år - lade beholderen kontrollere for egen regning. Kontrollen skal sikre, at flydende husdyrgødning og ensilagesaft opbevares i velholdte beholdere, som lever op til de krav om styrke og tæthed, som fremgår af den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse. Formålet er at modvirke risikoen for sivende og/eller akut forurening med flydende husdyrgødning mv.

Vejledning nr. 34 med tilhørende skema

Vejledning nr. 34 med tilhørende skema.

Bemærk at skema 1A og 1B skal hentes på borger.dk eller virk.dk.

Læs mere

Meddelelser til kontrollanter

Meddelelser udkommer efter behov og kan juridisk ikke anses som et tillæg til gældende Vejledning.

Fremadrettet vil disse blive benævnt "Tillæg til gældende vejledning".

Læs mere