Anmodning om udtalelse


Den udarbejdede beholderkontrolrapport for en beholder er gældende. En beholderkontrolrapport kan derfor ikke tilsidesættes af beholderens bruger ved rekvirering af ny beholderkontrol udført af en anden kontrollant.

Klage
Ved uenighed om beholderkontrolrapportens konklusion, kan brugeren af en beholder inden for en frist på 4 uger indbringe beholderkontrolrapporten for bestyrelsen for beholderkontrolordningen med henblik på at få bestyrelsens udtalelse herom. Indbringelsen sker via sekretariatet, som herefter orienterer både kommunen og ordningens bestyrelse. Beholderkontrolordningen udsteder efter modtagelse af klage en faktura på gebyr for udtalelse til brugeren jf. beholderkontrolbekendtgørelsen § 19, stk. 3.

Hvis bestyrelsens udtalelse helt eller delvist underkender beholderkontrolrapporten, skal kontrollanten via bestyrelsen tilbagebetale klagegebyret helt eller delvist til brugeren, jf. beholderkontrolbekendtgørelsens § 21.

Gebyret for udtalelse pr. 2020 udgør kr. 5.329,-

Klagen skal sendes til "beholderkontrol"teknologisk.dk, og brugeren vil herefter modtage en faktura på gebyret, som skal dække bestyrelsens omkostninger til udarbejdelse af udtalelse, herunder til eventuel sagkyndig vurdering.