Anmodning om udtalelse


Den udarbejdede beholderkontrolrapport for en beholder er gældende. En beholderkontrolrapport kan derfor ikke tilsidesættes af beholderens bruger ved rekvirering af ny beholderkontrol udført af en anden kontrollant.

Klage
Ved uenighed om beholderkontrolrapportens konklusion, kan brugeren af en beholder inden for en frist på 4 uger indbringe beholderkontrolrapporten for bestyrelsen for beholderkontrolordningen med henblik på at få bestyrelsens udtalelse herom.

Brugeren indbringer tilstandsrapporten via kommunalbestyrelsen. Fristen for indbringelse er 4 uger fra den dag, hvor brugeren har modtaget rapporten. Hvis fristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Beholderkontrolordningen udsteder efter modtagelse anmodning af udtalelse fra kommunalbestyrelsen faktura på gebyr for udtalelse til brugeren jf. beholderkontrolbekendtgørelsen § 19, stk. 3. Gebyret for udtalelse er reguleret og udgør pr. 2023 udgør kr. 5.907,-

Hvis bestyrelsens udtalelse helt eller delvist underkender beholderkontrolrapporten, skal kontrollanten via bestyrelsen tilbagebetale klagegebyret helt eller delvist til brugeren, jf. beholderkontrolbekendtgørelsens § 21.