Vejledning nr. 34 med tilhørende skema

Vejledning nr. 34

Skema 1A (Anmodning om beholderkontrol) og 1B (Beholder tages ud af drift) skal hentes på borger.dk eller virk.dk

Fotosamling

Kommuneliste med e-mails til alle kommuner, hvortil der kan sendes e-mails.

Beholderkontrolrapport, maj 2022

Anvisning nr. 1 Kontrol af kabellåse af august 2020

Anvisning nr. 2 Kontrol af kabler af februar 2021

 


Vejledning i kontrol af gyllebeholdere "Kontrol af beholdere til flydende husdyrgødning og ensilagesaft" er senest revideret og publiceret i maj 2019. Vejledningen har fået nyt nummer, nemlig nr. 34 af maj 2019.

Revisionen af vejledningen i 2019 er udarbejdet af Jack Anderson, Teknologisk Institut og Miljøstyrelsen i samarbejde med beholderkontrolordningens bestyrelse. Vejledningen har været udsendt i kort høring.