Vejledning nr. 34 med tilhørende skema

Vejledning nr. 34

Skema 1A (Anmodning om beholderkontrol) og 1B (Beholder tages ud af drift) skal hentes på borger.dk eller virk.dk

Fotosamling

Kommuneliste med e-mails til alle kommuner, hvortil der kan sendes e-mails.

Beholderkontrolrapport til rapportering. Erstatter tidligere udgaver og vil være obligatorisk efter 1. marts 2019, hvor ældre versioner vil blive afvist.

Anvisning nr. 1 Kontrol af kabellåse af august 2020

Anvisning nr. 2 Kontrol af kabler af januar 2021


Vejledning i kontrol af gyllebeholdere "Kontrol af beholdere til flydende husdyrgødning og ensilagesaft" er blevet revideret og er nu publiceret. Vejledningen har således også fået nyt nummer, nemlig nr. 34 af maj 2019.

Revisionen af vejledningen i 2019 er udarbejdet af Jack Anderson, Teknologisk Institut og Miljøstyrelsen i samarbejde med beholderkontrolordningens bestyrelse. Vejledningen har været udsendt i kort høring.