Introduktionskursus

Dato for næste introduktionskursus er torsdag den 13. juni 2019. Kurset gennemføres som klasseundervisning af ½ dags varighed og med en afsluttende prøve. Det første aftalte kontrolbesøg, hvor sekretariatets faglige medarbejder vil være til stede for overvågning samt råd og vejledning er en del af kurset. Kontrolbesøget kan først aftales, når sekretariatet har modtaget en underskrevet forsikringserklæring fra kontrollantens forsikringsselskab.

Prisen for kurset udgør i 2019 kr. 6.425,-