Introduktionskursus

Datoen for næste introduktionskursus er endnu ikke fastlagt, men det kan oplyses, at kurset gennemføres som klasseundervisning af ½ dags varighed og med en prøve. Det første aftalte kontrolbesøg, hvor sekretariatets faglige medarbejder vil være til stede for overvågning samt råd og vejledning er en del af kurset. Kontrolbesøget kan først aftales, når sekretariatet har modtaget en underskrevet forsikringserklæring fra kontrollantens forsikringsselskab.

Når en ny dato for introduktionskurset er fundet, vil det blive opslået her.